Afdrukken

De manier waarop u het energielabel kunt aanvragen verandert per 1 januari 2015. U bent bij verkoop of verhuur verplicht een definitief energielabel te tonen.

 

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het voorgestelde systeem rondom het energielabel voor woningen. Daarmee wordt het voor woningeigenaren en verhuurders eenvoudiger en goedkoper om een energielabel aan te vragen. Bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van gebouwen moet een energielabel beschikbaar worden gesteld aan de nieuwe woningeigenaar of huurder. 

 

Voorlopig energielabel

Elke woningeigenaar die nog niet in het bezit is van een energielabel van zijn woning(en), ontvangt begin 2015 een voorlopig energielabel. Het voorlopige energielabel is een letter van A tot en met G, waarvan A de zuinigste en G de minst zuinige klasse voorstelt. De voorlopige toewijzing van het energielabel voor uw woning(en) is gebaseerd op openbare gegevens over de woning(en), zoals het bouwjaar en woningtype. Deze gegevens zijn onder andere afkomstig van hetKadaster.

 

 

Het voorlopig energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een woning. Misschien zijn er inmiddels energiebesparende maatregelen getroffen, zoals zonnepanelen of dak- en vloerisolatie. Aan de toewijzing van een voorlopig energielabel zijn verder geen consequenties verbonden.

 

Definitief energielabel

Met alleen het voorlopige energielabel mag u een woning niet verkopen of verhuren. Om uw woning te mogen verkopen of verhuren heeft u een definitief energielabel nodig. Het definitieve energielabel kan pas worden vastgesteld als u online de woninggegevens waar nodig heeft aangepast, bewijsstukken heeft aangeleverd en als een erkend deskundige de gegevens op afstand heeft gecontroleerd. Een bewijsstuk kan bestaan uit een foto of een factuur van bijvoorbeeld uw cv-ketel. 

 

Na 1 januari 2015 handhaaft de Inspectie Leefomgeving en Transport de wet en kan zij indien nodig handhavingsinstrumenten variërend van een waarschuwing tot een boete inzetten indien er bij verkoop, nieuwe verhuur en oplevering van gebouwen geen definitief energielabel aanwezig is.

 

Bron: http://www.nvm.nl/wonen/dossiers/energielabel.aspx