Geplaatst 21 mei 2012 11:25 door Wilk Epa-advies

De renovatieopgave in de Nederlandse woningbouw is groot. Door de stijgende energieprijzen en instrumenten als het energielabel willen woningbouwverenigingen en particulieren hun woningen graag een betere energieprestatie geven. Er is inmiddels een schat aan informatie over kosten en baten verzameld. Maar ook tal van nieuwe producten na-isolatie oplossingen komen op de markt.

Woningcorporaties hebben in het eerste half jaar van 2011 ruim 110.000 woningen energiezuiniger gemaakt. Corporaties installeerden nieuwe hoog-rendements verwarmingsketels en verbeterden de isolatie van de huurwoningen. De besparing op het gas komt overeen met het gebruik van een stad als Venlo.

Voor de industrie is het een interessant segment. Nieuwe na-isolatiematerialen voor in de spouw, kruipruimten en onder het dak of isolatiematerialen in combinatie met steenstrips of pannen als prefab oplossing voor een snelle renovatie naar een hoger energielabel. Ook in het passief bouwen segment zijn indrukwekkende energiebesparende resultaten te behalen bij renovatie. CRH en Rockwool ontwikkelden bijvoorbeeld een gevelbekleding systeem Brickshield voor de renovatiemarkt. Het geeft woningen nieuwe bakstenen gevels en een duurzaamheidimpuls. Het systeem wordt direct op buitengevels aangebracht en kan woningen upgraden tot energielabel A.

 

Praktijkervaring

In de Haagse wijk Transvaal renoveert Steadion 135 woningen. Met een investering van 330.850 euro aan isolatiemaatregelen, diverse subsidies en de 6 procent BTW regeling was het mogelijk een nieuw woningaanbod te creëren met huren van 650 tot 860 per maand en het energielabel van G naar B op te schroeven.

Meer Met MinderAgentschapNL en Milieu Centraal hebben een groot aantal hulpmiddelen ontwikkeld, die u kunnen helpen bij het opzetten en uitvoeren van energiebesparingsprogramma's en-projecten, het mobiliseren van lokale uitvoerders en de communicatie richting bewoners.

Vorig jaar verscheen bij Agentschap.nl de brochure 'Voorbeeldwoningen 2011 bestaande bouw'. Hierin staat informatie over onder andere energiegebruik, kosten van uiteenlopende energiebesparende maatregelen en gerealiseerde energiebesparing van bestaande woningen. Met de informatie uit 'Voorbeeldwoningen 2011', kunnen overheden, woningbouwcorporaties adviseurs bekijken wat de invloed is van energiebesparende maatregelen op de energieprestaties van veel voorkomende woningen. De praktijkvoorbeelden geven ook de kostenaspecten aan en hoe de eigenaren omgaan met het doorberekenen van de kosten aan de huurders of andere constructies om de ingrepen betaalbaar te houden.

bron: http://www.bouwkosten.nl/